← Tillbaka till alla riktlinjer

2.5.8

Tryckytans storlek

En person som har handskakningar kan ha problem med att träffa rätt knapp om knapparna är små och placerade väldigt nära varandra.Till exempel, om det finns två knappar märkta "Skicka" och "Avbryt" bredvid varandra, och utrymmet mellan dem är för litet, kan personen råka klicka på "Avbryt" när hen egentligen ville klicka på "Skicka".

För att göra det lättare för alla, ska det finns tillräckligt med utrymme mellan knapparna. På så sätt minskar risken för misstag, även när personen använder datorn i en skakig miljö, som till exempel på tåget. Så genom att bara göra knapparna större eller lägga till mer utrymme runt dem, blir det enklare för alla.

Riktlinjen gäller också länkar och andra klickbara saker på webben.

Tryckytan ska vara minst 24 pixlar hög och 24 pixlar bred. Det finns några undantag, bland annat:

  • Om tryckytan är mindre än 24 pixlar gånger 24 pixlar men har tillräckligt stor tom yta runt elementet så är det godkänt.
  • Om tryckytan är i löptext så är den undantagen från riktlinjen.
  • Om det av någon anledning är nödvändigt att ha mindre tryckytor och/eller mindre tom yta runt elementen är det också undantaget kravet. Ett exempel kan vara en digital karta där man har många ”nålar” som visar var någonting är nära varandra. Då kan man inte lägga till 24 pixlar som riktlinjen säger utan att visa fel kartinformation.

Det finns fler exempel på W3Cs webbsida om 2.5.8 (på engelska).