← Tillbaka till alla riktlinjer

2.5.8

Tryckytans storlek på länkar och andra element

Denna riktlinje är på AA-nivå i WCAG-standarden.Riktlinjen säger att tryckytan på länkar och andra ”klickbara” element måste vara minst 24 pixlar hög och 24 pixlar bred.Det finns några viktiga undantag till riktlinjen i listan.

  • Om tryckytan är mindre än 24 pixlar gånger 24 pixlar men har tillräckligt stor tom yta runt elementet så är det godkänt. Ytan till närmaste element ska vara 24 pixlar.
  • Om tryckytan är i löptext så är den undantagen från riktlinjen.
  • Om det av någon anledning är nödvändigt att ha mindre tryckytor och/eller mindre tom yta runt elementen är det också undantaget kravet. Ett exempel kan vara en digital karta där man har många ”nålar” som visar var någonting är nära varandra. Då kan man inte lägga till 24 pixlar som riktlinjen säger utan att visa fel kartinformation.

Det finns fler exempel på W3s hemsida (på engelska).