← Tillbaka till alla riktlinjer

2.5.7

Rörelse som kräver drag

Riktlinjen på AA-nivå i WCAG-standarden.

All funktionalitet som kräver att man drar ett element från en position till en annan, ska kunna utföras med endast en pekare (till exempel muspekare) utan att behöva dra.

En del användare kan inte utföra rörelser på skärmen på ett bra sätt. Det finns också vissa hjälpmedel som inte alls kan hantera ”dragbara” element.

Ett exempel som W3 nämner på sin hemsida när de beskriver riktlinjen är en lista där användaren behöver dra en listpunkt uppåt eller nedåt för att sortera listan. De ”dragbara” elementen behöver i det fallet även knappar som gör att punkten hoppar upp eller ner i listan utan att användaren behöver dra de över skärmen.