← Tillbaka till alla riktlinjer

3.3.8

Onödig inmatning

För användare som är stressade, har svårt att koncentrera sig eller svårt att komma ihåg saker är det särskilt viktigt med enkla formulär.

Information som användaren redan har fyllt i och som måste fyllas i igen i samma formulär eller under samma besök ska:

  • fyllas i automatiskt, eller
  • finnas tillgängligt för användaren att välja.

Förutom när:

  • det är viktigt att användaren fyller i informationen igen,
  • informationen krävs för säkerhet, eller
  • tidigare ifylld information har blivit gammal och inte längre stämmer.