Om webbplatsen

Webbplatsen wcag22.se handlar om riktlinjerna WCAG 2.2. Riktlinjerna är väldigt långa och kan vara svåra att förstå. På denna webbplats kommer vi sammanfatta riktlinjerna.

Riktlinjerna blev rekommendation oktober 2023. Snart gör vi en nylansering av denna webbplats och då kommer du hitta många kodexempel och ytterligare förklaringar.

Vill du läsa mer om riktlinjerna kan du göra det på W3Cs webbplats.

WCAG 2.2 hos W3C