Analys WCAG 2.2

WCAG 2.2 är riktlinjer för att göra webbsidor lättare att använda för personer med funktionsnedsättningar. Det kan vara personer som har svårt att se, höra eller röra sig. Guiden hjälper också äldre personer och gör webbsidor bättre för alla.

Börja gärna att testa på egen hand för att förstå riktlinjerna bättre. Det är dock svårt att göra en rättvis bedömning av din egen webb och det är svårt för webbleverantören att granska sitt eget arbete.

Låt experter kontrollera din webb och testa helheten med riktiga användare.

I testerna kan ni använda:

  • Skärmläsare, som till exempel NVDA, VoiceOver och TalkBack
  • Förstoring av text och förstoring av skärm
  • Tangentbord
  • Verktyg för att kontrollera färger
  • Olika webbläsare
  • Olika enheter, som dator och mobil

Dina användare har olika webbläsare och olika enheter, så det är viktigt att det fungerar för alla. Kontrollera tillgängligheten på åtminstone Chrome, Safari, Firefox och Edge. Testa på iOS och Android.

Det finns många automatiska testverktyg. De passar bäst för att få en snabb överblicksbild. Riktiga experter testar istället din webb manuellt, vilket också krävs för att få en komplett analys av webben.

Det finns AI-verktyg för att testa webbplatser. Dessa ger tyvärr ofta felaktiga resultat, vilket med stor sannolikhet kommer ta tid och resurser för dig.

Även om du inte omfattas av lagen och även om lagen än så länge inte kräver WCAG 2.2 så är det något alla webbplatsägare åtminstone bör känna till och utifrån det se över vilka åtgärder som ni kan göra.

Att bygga tillgängligt redan från start och att planera framåt kommer gynna dig i längden.