Analys

WCAG 2.2 är de senaste riktlinjerna att följa för att göra din webb tillgänglig. Riktlinjerna är dock inte helt färdiga. Det släpptes ett andra utkast maj 2021 och det kan bli ändringar. Riktlinjerna förväntas bli standarden för Europeiska tillgänglighetslagar.

Börja gärna att testa på egen hand för att förstå riktlinjerna bättre. Det är dock svårt att göra en rättvis bedömning av din egen webb och det är svårt för webbleverantören att granska sitt eget arbete.

Låt experter kontrollera varje sida och testa helheten med riktiga användare.

I testerna kan ni använda:

  • Skärmläsare, som till exempel NVDA, VoiceOver och TalkBack
  • Förstoring av text och förstoring av skärm
  • Tangentbord
  • Verktyg för att kontrollera färger
  • Olika webbläsare
  • Olika enheter, som dator och mobil

Dina användare har olika webbläsare och olika enheter, så det är viktigt att det fungerar för alla. Kontrollera tillgängligheten på åtminstone Chrome, Safari, Firefox och Edge. Testa på iOS och Android.

Det finns många automatiska testverktyg. De passar bäst för att få en snabb överblicksbild. Riktiga experter testar istället din webb manuellt, vilket också krävs för att få en komplett analys av webben.

Även om du inte omfattas av lagen och även om lagen än så länge inte kräver WCAG 2.2 så är det något alla gränssnitt bör överväga.

Även om riktlinjerna inte är helt klara så kan du redan nu sikta på WCAG 2.2 eller till och med börjat titta på WCAG 3.0. Att bygga tillgängligt redan från start och att planera framåt kommer gynna dig i längden.