Nya riktlinjerna är här!

De nya riktlinjerna har varit på gång under en längre tid. WCAG 2.2 är nu den aktuella rekommendationen från W3C.

WCAG 2.2. förväntas också bli standarden som ska följas enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, även om det kan dröja ett par år.

WCAG 2.2 är en uppdatering av tidigare versioner, men gör inte de äldre versionerna oanvändbara.

Vad är WCAG 2.2?

WCAG 2.2 är en uppsättning riktlinjer som är ett stöd för att veta hur du gör webbinnehåll mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Det handlar om att göra webbsidor enklare att använda för till exempel personer som är blinda, döva eller har begränsad rörlighet.

Vad är uppdaterat?

Uppdateringarna i WCAG 2.2 handlar mycket om att öka tydligheten när användare navigerar på en webbplats. Men också om de alternativ för inmatning som ska finnas tillgängliga.

De nya riktlinjerna finns under rubrikerna:

 • 3.3 Inmatningsstöd
 • 3.2 Förutsägbart
 • 2.4 Navigerbart
 • 2.5 Inmatningsalternativ

Följande riktlinjer är nya:

 • 2.4.11: Focus Not Obscured (Minimum) (AA)
 • 2.4.12: Focus Not Obscured (Enhanced) (AAA)
 • 2.4.13: Focus Appearance (AAA)
 • 2.5.7: Dragging Movements (AA)
 • 2.5.8: Target Size (Minimum) (AA)
 • 3.2.6: Consistent Help (A)
 • 3.3.7: Redundant Entry (A)
 • 3.3.8: Accessible Authentication (Minimum) (AA)
 • 3.3.9: Accessible Authentication (Enhanced) (AAA)