Nya riktlinjer på gång

WCAG 2.2 är tänkt att bli klara i december 2022. Riktlinjerna släpptes som ett utkast maj 2021, det kan fortfarande bli ändringar innan WCAG 2.2 är helt klara.

Denna webbplats är också ett utkast. Webbplatsen kommer uppdateras när de nya riktlinjerna är klara.

De nya riktlinjerna bygger på WCAG 2.1 men lägger till ett antal punkter. Dessutom förväntas riktlinjen om fokusmarkering få högre prioritering och flyttas från AA-nivå till A-nivå.

Vad handlar riktlinjerna om?

Uppdateringarna i utkastet för WCAG 2.2 handlar mycket om att öka tydligheten när användare navigerar på en webbplats. Men också om de alternativ för inmatning som ska finnas tillgängliga.

De nya riktlinjerna finns under rubrikerna: